Grafisk værksted \ NÆSTVED

Efter et positivt samarbejde mellem politikere og kunstnere i det tidligere Storstrøms Amt åbnede “Storstrøm Amt’s Grafiske Værksted” i 1988 i lokaler på Grønnegades Kaserne i Næstved.

Fra 1. januar 2007, hvor amterne blev nedlagt, overgik Værkstedet til Næstved Kommune og ændrede navn til grafisk værksted \ NÆSTVED – Print Studio for Artists

Værkstedet fungerer for kunstnere, som ønskede at arbejde professionelt og seriøst med de grafiske teknikker på et kvalitativt højt niveau. Dette har værkstedet, til glæde for kunstnerne, kunnet føre ud i livet og til stadighed opretholde.

Kunstnerne kan hver især i fred og ro arbejde og eksperimentere med teknikkerne og i visse tilfælde, med indkaldt ekspertbistand, dygtiggøre sig indenfor de nyeste grafiske landvindinger.

I tidens løb har gæstekunstnere fra ind- og udland som led i værkstedets Artists in Residence Program kunnet bo og arbejde i kortere eller længere tid på værkstedet, hvilket har været til stor inspiration for de tilknyttede kunstnere.

Det grafiske værksted er placeret på det smukke Grønnegades Kaserne Kulturcenter i centrum af Næstved. Konstruktionen bag er i dag en forening med en bestyrelse på 7 medlemmer. Kunstnerstyret med offentlig tilskud via Næstved kommune, der har stillet lokalerne til rådighed på Grønnegade Kaserne Kulturcenter. Arbejdsfaciliteterne er gode, og de teknikker, som er tilgængelige på værkstedet er: Radering/ætsning/dybtryk, fotopolymer gravure, litografi, linoleums/træsnit og computerbaseret grafik.

I værkstedets levetid er der opbygget et stort lager af original grafik udført af de tilknyttede kunstnere, som til stsdighed udvides, og som sælges fra værkstedet samt på udstillinger i ind- og udland.

Fra januar 2010 har Næstved Kommne og Grønnegades Kaserne Kulturcenter givet grafisk værksted rådighed over dobbelt så stort areal. Dette har værkstedet udnyttet til at indrette GrafikGalleriet til udsillinger af originl grafik dels af værkstedets medlemmer dels af andre danske og udenlandske grafikere. Galleriet har sit eget website med alle oplsninger om galleiet og om udsillinger: www.grafisk-galleri.dk