ARoS nyere samling af kunst

Aros nyere samling

I en ny, spektakulær arkitektur har ARoS slået dørene op for et helt nyindrettet Nutidsgalleri på Niveau 5. Formet som en storby med gader, pladser, baggårde og mellemrum giver arkitekturen plads til en lang række kunstværker af vidt forskellig art af både danske og internationale kunstnere. Nutidssamlingen er de seneste år blevet suppleret af en lang række nyerhvervelser, som nu præsenteres i en markant iscenesættelse. Nye malerier af kunstnere som Tal R, Katrine Ærtebjerg og Eske Kath hænger side om side med nytænkende installationskunstnere som Matthew Ronay, Rory McBeth og Tony Matelli – sidstnævnte med værket Fucked, som publikum lærte at kende i forbindelse med udstillingen Fairy Tales Forever i efteråret 2006. Desuden vises video- og fotokunst af bl.a. Per Bak Jensen, Lars Arrhenius og australske Tracey Moffatt, ligesom museets store samling af nye grafiske værker får en niche i storbyens rum. I forbindelse med nyophængningen sætter ARoS spot på sin nutidssamling gennem dialogaftener, foredrag og omvisninger med fokus på den nyeste kunst.

Samlingen af nutidskunst på ARoS afspejler tidens internationale orientering. Museet ejer væsentlige værker af såvel danske som af internationale kunstnere, og denne del af samlingen adskiller sig derved fra den ældre del. De sidste fire årtier karakteriseres af en tid, hvor kunstbegrebet som aldrig før var til debat, og hvor kunsten radikalt antog nye former og udtryk. Diskussionerne om betingelserne for kunstens tilblivelse, dens forhold til omverdenen og ikke mindst til publikum blev skarpt formuleret, og selv om man med rette kan pege på åbenlyse forskelligheder de fire årtier imellem, tegner der sig et generelt billede af en kunst under vedvarende omvæltning.

1960 – 2004
Oprørets årti blev inden for kunsten i første omgang tegnet af den amerikanske popkunst. Brugen af den massive mængde af billeder fra populærkulturen (aviser, magasiner, livsstilsblade) blev anvendt af kunstnere som Andy Warhol, Robert Rauschenberg og Claes Oldenburg. I deres værker blev reklamens æstetik omsat til egentlige værker og dermed blev grænsen mellem fin- og populærkunsten en gang for alle nedbrudt.

Denne nytænkning af værkbegrebet karakteriserede også Fluxuskunsten og de såkaldte ’nouveau realister’, der ligeledes i 1960’erne inddrog virkelighedens materialer i deres værker. Det flygtige, foranderlige og uforudsigelige prægede kunsten, der bl.a. søgte at bringe kunstværket og den skabende kunstner ned fra kunstens ophøjede piedestal-status.

Tilsvarende så man lignende eksperimenter med det kunstneriske udtryk på den såkaldte Eks-skole i København. Unge danske kunstnere som Bjørn Nørgaard og Per Kirkeby fulgte Paul Gernes og eksperimenterede med kunsten på basis af inspirationer fra bl.a. popkunsten og minimalismen.

ARoS ejer en imponerende og repræsentativ samling af den danske billedkunstner Per Kirkeby. Værkerne spænder fra de tidlige eksperimenter med popkunstens nye og banebrydende æstetik til hans store, sanselige oliebilleder i 1980’erne. Museet rummer desuden en stor samling af Kirkeby’s grafiske værk og senest er kunstnerens private arkiv med tegninger og skitser føjet til.

I 1980’erne genintroducerede kunstnerne 1960’ernes forkætrede medium: maleriet. Med fornyet energi og et stærkt ironisk engagement blev ’det nye vilde maleri’ trendsætteren på den danske og udenlandske kunstscene. Halv-abstrakte og ekspressive oliemalerier – ofte i store formater – blev med en fanden-i-voldsk attitude på det nærmeste sprøjtet ud fra ateliererne, og anvendelsen af utraditionelle materialer som fedt, urin og mælk fornyede atter engang kunstens udtryk.

Med lanceringen af Internettet og den deraffølgende globalisering ændrede kunsten igen karakter. De nye landvindinger fandt primært sted indenfor de nye medier som fotografi, video og installation. Det private og politiske var centrale fokuspunkter for den nye generation af bl.a. danske kunstnere, der i et hidtil uset omfang orienterede sig mod den internationale kunstscene.